Pregled knjiga

Dah Života

  • 23. maj 2020
  • memoir

Memoar napisan od strane neurohirurga kojem je sa 36 godina dijagnostikovan rak pluća.

Pročitaj više